alkaprény

alkaprén

25 /25 ZAL
50 / 50 ZAL
90 / 90 ZAL
140 / 140 ZAL
na podlahy
parket 100 / 200

Profilep

Profilep PVC 222 EV

1, 6 alebo 25 Kg

Doba odvetrania: cca 10 min. (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba: cca 40 min. (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť: po 24 hod.
Spotreba: 250 – 350 g/m2
Zvodový odpor: 3.105 Ohm
Záručná doba: 12 mesiacov


A iné